چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

جهت پرداخت وجه سفارشات خود میتوانید از طریق شماره کارت و یا شماره شبای زیر اقدام نموده و اطلاعات پرداخت را از طریق شماره پیامک، ایمیل و یا تلفن های شرکت اعلام فرمایید. بدیهی است استفاده از پیامک بهترین روش است.

بانک ملت
شماره کارت : 6104337823748775
شماره شبا : IR940120020000004802487292
بنام محمد باقری